Operationele Dienst

Binnen de operatie van de IGMA zijn we primair verantwoordelijk voor het laden en lossen van de aangeboden bulkgoederen. Dit doen we met ± 70 vaste mensen welke binnen de productie in de diverse ploegen werkzaam zijn. Tevens kunnen we gebruikmaken van een gedeelte flexibele arbeidskrachten binnen de diverse ploegen en diensten.

Bij het op en overslaan moet u denken aan zeeschepen, binnenvaartschepen, duwbakken, vrachtauto’s en vlakloodsen op het CST terrein. Deze op- en overslag gebeurt met een modern goed onderhouden arsenaal aan machines Dit zijn 4 lemniscaatkranen: kranen 2, 3,4,5 en twee (elektrische ) dieplepels de Sennebogen 850. Het grootste gedeelte van de producten welke wij overslaan worden gewogen en hiervoor gebruiken we diverse weegtorens welke onder toezicht staan en regelmatig gecontroleerd worden door de autoriteit welke dit in Nederland verzorgt. Daarbuiten hebben we een eigen weegtraining opgebouwd uit de 50 jaar dat we gewogen overslag doen binnen ons bedrijf. Dit wegen kan gebeuren tijdens het laden, bij het opslaan van het product of bij het lossen.

IGMA heeft diverse soorten verzetmachines waaronder: shovels, bulldozers, schrankladers en dieplepels.
De locaties waarin wij werken zijn de boeien in de vlothaven en mecuriushaven en bij de vaste opstelling op de Vlothaven en bij de vaste opstelling in de amerikahaven ten behoeve van de bevoorrading van de Cargill Crush fabriek. Doordat onze kranen en weegtorens drijven op het water kunnen we deze flexibel inzetten in de havens van Amsterdam, op zee voor de sluis, in IJmuiden of bij de klant voor de deur, indien daar genoeg diepgang is.

Ons huidige rooster loopt vanaf maandag 06:30 tot zaterdag 16:00 en op verzoek van de klant kan overwerk aangevraagd worden waardoor een 24/7 operatie mogelijk kan zijn.

Wij kennen de volgende functies binnen de IGMA Operationele dienst: ruimmedewerker, rijder en bediener van diverse genoemde machines, kraandrijver & weger. De meeste medewerkers binnen de operationele dienst zijn combifunctionarissen. Dit betekent dat zij alle functies kunnen uitvoeren en hierdoor zeer veelzijdige professionals zijn .

De meeste overgeslagen producten worden aangeboden via de waterwegen binnen ons land en via zee. Ook is het mogelijk om via de weg op- en overslag voor de klant aan te bieden. De belangen van de klanten worden door diverse onafhankelijke partijen zoals SGS en Peterson behartigd. De onafhankelijke partijen nemen monsters en houden toezicht op het proces.

IGMA is trots op de diverse certificaten welke behaald zijn en doet er alles aan om deze te behouden. IGMA wordt regelmatig gecontroleerd door de daartoe bevoegde instanties.